Teksten van Stationsgebouw Ternat

Station_versie 1_20130611

Het stationsgebouw van Ternat werd in 1856 gebouwd door Jean-Pierre Cluysenaar in opdracht van de spoorwegmaatschappij 'Chemin de fer Dendre-et-Waes'.

Historiek

De spoorwegmaatschappij ‘Chemin de fer Dendre-et-Waes’ werd in 1852 onder de auspiciën van de ‘Sociéte générale pour favoriser l’industrie’ opgericht met de bedoeling Henegouwen (grondstoffen) en Vlaanderen (landbouw) met elkaar te verbinden. Reeds vόόr 1842 dacht men aan een parallelle kanaal- en spoorverbinding via de Dender. Dit gecombineerd plan werd echter verlaten voor enkel een spoorverbinding tussen Ath en Lokeren met daarop aansluitend een spoorverbinding tussen Brussel, Aalst en Schellebelle. Zo werd tevens de lijn Gent-Brussel via Aalst vervolledigd. Het ging om een totale lengte van 108 kilometer. De werken werden voltooid tussen 1853 en 1856. Het ontwerpen van het gebouwenpatrimonium werd toevertrouwd aan architect Cluysenaer. De lijn werd in 1876 door de Staat overgenomen.

Beschrijving

Het stationsgebouw is een bakstenen gebouw met verspringend volume en dominerende toren, afgedekt met schild- en zadeldaken gestut door uitgesneden schoorstukken (verdwenen in de toren), daterend van 1856. De rondboog- en steekboogvormige muuropeningen zijn afgewerkt met een druiplijst met gestrekte uiteinden van arduin. Het gebouw behoort tot een stationstype dat midden 19de eeuw ontworpen werd door architect J.P. Cluysenaer voor de spoorlijn ‘Chemin de fer Dendre-et-Waes’. De woning van de stationschef werd circa 1960 afgebroken. Van het ontwerp van Cluysenaer bleven het dwars op de sporen gerichte volume en de toren in hun oorspronkelijke toestand bewaard. De rechtervleugel werd na 1876 opgetrokken en uitgebreid.

Bibliografie

  • De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Bron: Beschermingsdossier DB002217, Statiestraat 180: Spoorwegstation (digitaal dossier)
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 2001

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Stationsgebouw Ternat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/146046 (geraadpleegd op 29-10-2020)


Stationsgebouw Ternat

De bescherming als monument betreft het spoorwegstation van Ternat, een gebouw dat in het midden van de 19de eeuw werd opgetrokken door Jean-Pierre Cluysenaar in opdracht van de spoorwegmaatschappij 'Chemin de fer Dendre-et-Waes'.


Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Stationsgebouw Ternat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/188685 (geraadpleegd op 29-10-2020)