Beschermd monument

Boerenwoning

Beschermd monument van 14-06-2002 tot heden

ID
1935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1935

Besluiten

Woning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-2002  ID: 3872

Beschrijving

De boerenwoning is beschermd als monument.Waarden

Het woonhuis van de voor het overige verdwenen hoeve met losstaande bestanddelen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gebouw wordt reeds in de Buurtwegenatlas weergegeven als onderdeel van een hoevecomplex met losstaande bestanddelen. Van de originele vakwerkstructuren bleef enkel het woonhuis bewaard, de overige gebouwen verdwenen en een haakse baksteenvleugel werd recentelijk toegevoegd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vier traveeën breed woonhuis van voor het overige verdwenen hoeve, opgetrokken in stijl- en regelwerk op een bakstenen stoel, het geheel onder een pannen zadeldak. Aangepaste erfzijde, achterzijde nog met bolkozijn. Intern typische indeling met laterale gang en opeenvolgende ruimten, verwarmd door een centrale schouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenwoning

Bulsstraat 28 (Alken)
Het betreft een woonhuis in vakwerkbouw. De hoeve staat reeds opgetekend in de Buurtwegenatlas als een complex met losstaande bestanddelen.