Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paenhuys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19380   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19380

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Imposant breedhuis, waarvan de rechtertraveeën de oude kern uit de eerste helft van de 18de eeuw vormen; midden 19de eeuw werd het gebouw naar links toe vergroot.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Paenhuys

St-Pietersstraat 79 (Maasmechelen)
Imposant breedhuis, waarvan de rechtertraveeën de oude kern uit de eerste helft van de 18de eeuw vormen; midden 19de eeuw werd het gebouw naar links toe vergroot.