Beschermd monument

Domein van het Gravenkasteel: libanonceder en atlasceder

Beschermd monument van tot heden

ID
194
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/194

Besluiten

Libanonceder en Atlasceder
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4732

Beschrijving

De libanonceder en atlasceder in het domein van het Gravenkasteel, met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van respectievelijk 37 meter en 39 meter rond elke boom, zijn beschermd als monument.Waarden

De libanonceder (Cedrus libanii) en atlasceder (Cedrus atlantica), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van respectievelijk 37 meter en 39 meter rond elke boom, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Beide bomen vormen een belangrijk beeldbepalend object in de parkaanleg rond het Gravenkasteel en de ruime omgeving. Ze vertonen een mooie representatieve vorm voor de soort: voor de libanonceder, een piramidale boom met tafelvormige vertakkingen, de atlasceder heeft eveneens deze piramidale groei maar dan met losse vertakkingen.

wetenschappelijke waarde

Jong plantsoen van libanon- en atlasceder zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Pas op latere leeftijd tekenen zich de tafelvormige vertakkingen af. Beide boomsoorten kunnen omwille van de geringe afstand tussen hun standplaatsen onmiddellijk vergeleken worden.

sociaal-culturele waarde

Beide bomen flankeren de voornaamste toegangsweg naar het omwald kasteel en kunnen daarom beschouwd worden als welkomstbomen.

historische waarde

Beide bomen flankeren de voornaamste toegangsweg naar het omwald kasteel en kunnen daarom beschouwd worden als welkomstbomen.

volkskundige waarde

Beide bomen flankeren de voornaamste toegangsweg naar het omwald kasteel en kunnen daarom beschouwd worden als welkomstbomen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Atlasceder in het Domein van het Gravenkasteel

Warandestraat 100 (Grimbergen)
Beide bomen maken deel uit van het kasteelpark rond het Gravenkasteel. Volgens het gewestplan staat de Libanonceder in het parkgebied. De Atlasceder staat in het natuurgebied.


Libanonceder in het Domein van het Gravenkasteel

Warandestraat 100 (Grimbergen)
De libanonceder behoort net als de atlasceder tot het kasteelpark rond het Gravenkasteel. De libanonceder flankeert de toegangsweg naar het kasteel. De libanonceder en atlasceder bevinden zich in het bomenrijk park met oud drevenpatroon rond het Gravenkasteel in de Grimbergse deelgemeente Humbeek, ten zuiden van het Gravenbos, een typisch 18de-eeuws sterrenbos, waarvan het hoofdpatroon nagenoeg ongewijzigd bleef. Beide bomen flankeren de voornaamste toegangsweg naar het omwald kasteel en kunnen daarom beschouwd worden als welkomstbomen. De libanonceder staat aan de linkerkant van de huidige oprit vanaf de Warandestraat, de atlasceder aan de rechterkant ervan. Een groot deel van het kasteeldomein bleef echter onveranderd. De oude regelmatige geometrie is op de meeste plaatsen nog zichtbaar. De libanonceder heeft een mooie groeivorm, en is een belangrijk beeldbepalend object in de parkaa