Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Onbevlekte Ontvangenis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19405

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Moderne kerk, gebouwd in 1960 naar ontwerp van G. Daniëls.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onbevlekte Ontvangenis

Claes d'Erckenteelplein 1 (Alken)
Moderne kerk, gebouwd in 1960 naar ontwerp van G. Daniëls.