Sigarenfabriek Kollmeyer

Beschermd monument van 12-02-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Langstraat
Locatie Langstraat 47 (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/138.1
  • OL001989

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sigarenfabriek

Langstraat 47, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Sigarenfabriek van de familie Kollmeyer. Rond de eeuwwisseling werkten er circa 20 mensen. Herenhuis met aansluitend bedrijfsgebouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige sigarenfabriek Kollmeyer, bestaande uit een herenhuis met aansluitend bedrijfsgebouw, dwars op de straat gelegen.

Waarden

Voormalige sigarenfabriek Kollmeyer en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: De sigarenfabriek is een typisch laat-19de-eeuws dorpsensemble van herenhuis met aansluitend bedrijfsgebouw, het geheel uitgevoerd in een sobere monumentale stijl. Dit is het duidelijkst in het herenhuis, een eenvoudige baksteenbouw, verlevendigd met hoeklisenen, een baksteenfries, een licht geprononceerde middenrisaliet met trapgevelbekroning en horloge in de voorgevel, de zijgevel aan straatzijde met smeedijzeren sierankers en nissen voor een opschrift.

sociaal-culturele waarde

Het geheel getuigt van een voor de tijd en plaats typische, kortstondige en kleinschalige industriële ontwikkelingsfase en vormt een prachtig visueel geheel met het naastliggende pastorijsite.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.