Beschermd monument

Sint-Hubertuskapel

Beschermd monument van 19-04-2001 tot heden
ID: 1947   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1947

Besluiten

Kapel Sint-Hubertus
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2001  ID: 3689

Beschrijving

De Sint-Hubertuskapel te Hoeselt, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Hubertuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een grote kapel uit het begin van de 19de eeuw. Dergelijke gebouwen zijn zeldzaam. Bovendien is ze gaaf bewaard en exact gedateerd, wat de documentaire waarde verhoogt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Hubertuskapel

Hernerweg 132 (Hoeselt)
Witgekalkte, bakstenen kapel op gepikte plint, gebouwd in 1812 ter vervanging van een wegkruis dat op deze plaats stond.