Dorpskern Elen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-02-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Bergerkampstraat, Kerkstraat, Langstraat
Locatie Bergerkampstraat, Kerkstraat, Langstraat (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72041/106.1
  • OL001991

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Bergerkampstraat 1, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Langgestrekte hoeve, gelegen vlak bij de kerk, met ordonnantie: voormalige schuur/stal-woonhuis.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft een deel van de dorpskern van Elen, namelijk de omgeving van onder meer de Sint-Pieterskerk, de pastorie en de sigarenfabriek. De kruising van de Bergerkampstraat met de Kerkstraat en de kruising met de Laatstraat maken deel uit van de afbakening. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Waarden

De omgeving van de kerk, de pastorie, de sigarenfabriek met onder meer de langgestrekte hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: Elen is een typisch Maasdorp met een specifiek nederzettingspatroon. De oudste kern bestaat hier uit twee straten, de Kerk- en de Bergerkampstraat, die parallel lopen met de oude Maasbedding. Ten noorden ervan sluit de Langstraat haaks aan op de Kerkstraat en vormt de verbinding met de Maas en het veer van Visserweert.
In westelijke richting verbindt de Langstraat de dorpskern met de oud-Romeinse baan, thans RW N 17. De bebouwing is traditioneel en bestaat uit langgestrekte hoeven waarvan de hoeve, Bergerkampstraat 1 een voorbeeld is.
De hoeve is het enige restant van een historisch complex, beeldbepalend ingeplant in de onmiddellijke nabijheid van de kerk, maar door verbouwingen in de tweede helft van de 19de eeuw en functieverlies naderhand niet meer echt representatief. De idee van de inplanting is echter bewaard gebleven, en de voormalige hoeve vormt samen met het tegenoverliggende site van pastorij en sigarenfabriek, waarop het gebouw via een monumentaal gecementeerde zijgevel overigens is gefixeerd, een prachtig beeldbepalend geheel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.