Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jan de Doper naar ontwerp van J. Dere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19502   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19502

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Parochiekerk opgetrokken na afbraak van de oude kerk (1937).Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper naar ontwerp van J. Dere

Kiezelweg zonder nummer (Herk-de-Stad)
Parochiekerk opgetrokken na afbraak van de oude kerk (1937).