Beschermd monument

Hoeve De Oude Vlieg: gebouwen en erf

Beschermd monument van tot heden

ID
1953
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1953

Besluiten

Hoeve De Oude Vlieg en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3946

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve, zogenaamd De Oude Vlieg.Waarden

De Oude Vlieg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Semi-gesloten hoeve in het centrum van het oude gehucht Roodstaart, met een 17de-eeuwse kern; het complex wordt nog als quasi gesloten weergegeven op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Buurtwegenatlas (1840-44); vanaf het midden van de 19de eeuw verbouwd tot landhuis; eerst werd het woonhuis getransformeerd, de bijgebouwen volgden naderhand. De geslotenheid ging enigszins verloren door het openwerken van een hoek tot doorrit.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Complex op hoek Steenweg-Vliegstraat; gebouwen rond een erf met gekasseide paden; woonhuis in vleugel langsheen de Vliegstraat, rechts geflankeerd door open doorrit naar het erf; aansluitende linkervleugel met knechtenkwartier langsheen de Steenweg; achtervleugel met schuur en veestallen, rechtervleugel met paardenstallen en bakhuis met oven; de zijvleugels hebben verlengstukken achter de dwarsschuur, zodat een secundair erfje wordt afgebakend. Woonhuis, zijvleugels en verlengstukken zijn opgetrokken in wit gekalkt baksteenmetselwerk, de dwarsschuur in stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint) met witgekalkte, lemen vullingen, op een bakstenen stoel met gepikte plint; alle vleugels zijn afgedekt met zadel- en schilddaken met kunstleien en Vlaamse pannen.
Het huis telt zes traveeën en twee bouwlagen, met deur in vlakke kalkstenen omlijsting op neuten en vensters met hardstenen dorpels; originele houten deurvleugel, voorzien van bovenlicht met roedenverdeling; markies op gekrulde ijzeren schoren. Linkse zijgevel met 17de-eeuwse sporen onder de vorm van aandak, vlechtingen en muurankers; rechtse zijgevel met driehoekig fronton waarin geprofileerde oculus met roedenverdeling. Interne dubbelhuisverdeling met centrale gang en wederzijds flankerende ruimten.
Het knechtenkwartier telt zes traveeën en anderhalve bouwlaag, met getoogde deur en vensters; deur nog voorzien van bovenlicht met roedenverdeling; tegen de erfgevel bleef een pomp bewaard, met hardstenen waterbekken, gedateerd 1817.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.