Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Laurentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19548   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19548

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gelegen binnen de voormalige slotgracht en omgeven door het kerkhof. Zaalkerk met voorstaande westtoren van 1649 met resten van de romaanse onderbouw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Burggracht zonder nummer (Sint-Truiden)
Gelegen binnen de voormalige slotgracht en omgeven door het kerkhof. Zaalkerk met voorstaande westtoren van 1649 met resten van de romaanse onderbouw.