Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19558

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Groots opgevatte, doch vrij traditionele kruisbasiliek, gebouwd in 1952 - 1954 naar ontwerp van architect M. De Paepe.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Schepen Noël Bijnensplein zonder nummer (Genk)
Groots opgevatte, doch vrij traditionele kruisbasiliek, gebouwd in 1952 - 1954 naar ontwerp van architect M. De Paepe.