Parochiekerk Sint-Jan-Baptist: orgel

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hoeselt
Deelgemeente Romershoven
Straat Romershovenstraat
Locatie Romershovenstraat 58 (Hoeselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73032/121.1
  • OL001900

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Romershovenstraat 58, Hoeselt (Limburg)

De oude kerk, een neoclassicistische zaalkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw, werd bij de vergroting in 1950 gebruikt als transept voor de nieuwe kerk, naar ontwerp van architect Deré.

Beknopte karakterisering

Typologieorgels
Dateringeerste kwart 19de eeuw
Betrokken personen

Beschrijving

Het orgel in de Sint-Jan-Baptiskerk te Romershoven is beschermd als monument.

Waarden

Het orgel in de Sint-Jan-Baptistkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

Werk van de orgelmaker Binvignat is te vinden in het Maasland, maar met een overwicht in Nederland; het is dan ook normaal dat het weinige dat we in Vlaanderen hebben, veilig gesteld wordt voor de toekomst. Indien dit orgel in orde zou gesteld zijn, dan zou men beschikken over een fraai en vakkundig gemaakt werk in laat-klassieke stijl; het zou redelijkerwijze mogen gerekend worden tot de top-20 van de Limburgse orgels.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.