Zeegershof

Beschermd monument van 09-05-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Koosterstraat
Locatie Koosterstraat 51 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/121.1
  • OL001772

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Zeegershof

Koosterstraat 51, Alken (Limburg)

Het Zeegershof is een van de voornamere historische residenties in Alken, gelegen op de hoek van de Koosterstraat met de Blekkenbergstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het semi-gesloten complex, zogenaamd Zeegershof en de onmiddellijke omgeving.

Waarden

De kasteelhoeve-buitenverblijf en omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Complex in 1727 verbouwd tot of opgetrokken als buitenverblijf door burgemeester Zeegers van Hasselt. Weergegeven op de Ferrariskaart (1771-77) als twee losse gebouwen op een omgracht erf; afgebroken en met de oude materialen heropgebouwd omstreeks het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw; als een omgrachte U-vorm op mijtervormig terrein weergegeven in de Buurtwegenatlas (1840-44) onder de benaming Het Kasteelke; de grachten werden ondertussen echter wel gedempt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
U-vormig complex van bakstenen gebouwen onder pannen schild- en zadeldaken rondom een rechthoekig erf; achtervleugel uitgewerkt als dubbelhuis, zijvleugels met dienstfunctie; open voorzijde oorspronkelijk volledig met muurwerk gedicht, centraal onderbroken door een poort tussen bakstenen pijlers. Deze muur ging ondertussen op in recentere bijgebouwen.
Hoofdgebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen met telkens één aangebouwde travee van één bouwlaag tegen de zijgevels; langsgevels en linkse zijgevel met rechthoekige muuropeningen in vlakke, mergelstenen omlijsting van hergebruikt materiaal rondboogdeurtje in de aangebouwde traveeën; de rechtse zijgevel is voorzien van twee oculi met negblokken, waaronder één exemplaar met opschrift "[I T?]/AO/I727".

sociaal-culturele waarde

Het gebouw is een typische, geëvolueerde cijnshof, die vanaf de 18de eeuw van boerderij tot buitenverblijf promoveerde en als dusdanig een kerncomponent is gaan vormen van het Alkense kwartier Ter Linden. Het complex is schitterend gelegen op een straathoek en heeft derhalve een sterke beeldbepalende waarde; het historisch kader van weiland en beemdgronden ging helaas verloren door verkaveling en nieuwbouw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.