Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Stefanus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19644

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De huidige kruiskerk vervangt een romaans of vroeg-gotisch gebouw, dat in 1846 werd afgebroken, op de toren na.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Bampstraat zonder nummer (Riemst)
De huidige kruiskerk vervangt een romaans of vroeg-gotisch gebouw, dat in 1846 werd afgebroken, op de toren na.