Leemveldhoeve

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Stokkemerbaan
Locatie Stokkemerbaan 12 (Dilsen-Stokkem)
Alternatieve naam Hof ter Leemveld

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/112.1
  • OL001830

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Leemveldhoeve of Hof ter Leemveld

Stokkemerbaan 12, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Hoeve, afhankelijk van het allodiale goed Keizersberg. De schuur is gedateerd 1680. Het huidige woonhuis schijnt veeleer uit de eerste helft van de 19de eeuw te dateren.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Leemveldhoeve of Hof ter Leemveld, een voormalige afhankelijkheid van het allodiale goed Keizersberg. De huidige gebouwen klimmen in kern op tot de tweede helft van de 17de eeuw. Het bijhorende en mede beschermde perceel rechts is aan straatzijde met een muur, rechts met een meidoornhaag afgesloten.

Waarden

De Leemveldhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als afhankelijkheid van het allodiale goed Keizerberg, waarvan geen sporen resten, is de Leemveldhoeve één van de oude, historische hoeven van Dilsen. De huidige gebouwen klimmen in kern op tot de tweede helft van de 17de eeuw. Gezien haar vrij gave staat van bewaring is zij van groot belang voor de historische textuur van het oude Dilsen, waarvan zij een visueel onderdeel is.

wetenschappelijke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het woonhuis geeft een goed beeld van dit type gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw. De dwarsschuur uit de 17de eeuw is één van de zeldzame behouden voorbeelden in het Maasland van dit type gebouw, daterend van vóór de 19de eeuw.

wetenschappelijke waarde

in casu landbouwhistorische waarde: De hoeve is een zogenaamd tweeledige hoeve, een type dat zeer kenmerkend is voor het Maasland. Als zodanig komt de hoeve reeds voor in de Atlas van de Buurtwegen van 1846. Slechts weinige hoeven in het Maasland ontwikkelden zich tot het gesloten type, wat te wijten is aan de beperkte hoeveelheid vruchtbare gronden, waardoor de landbouwbedrijven klein bleven.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.