Burgerhuis Het Walschlant

Beschermd monument van 05-05-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Mechelsestraat
Locatie Mechelsestraat 145, Mechelsestraat 147 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/146.1
  • 4.01/24062/303.1
  • OB001201

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Het Walschlant

Mechelsestraat 145-147, Leuven (Vlaams-Brabant)

Beeldbepalend diephuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, met barokke in- en uitgezwenkte topgevel, vermoedelijk te dateren in de periode 1680-1725 en in 1769 verfraaid met een pui in Lodewijk-XV stijl.

Beschrijving

Het burgerhuis Het Walschlant te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Het Walschlant is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Goed bewaard voorbeeld van een burgerhuis uit de periode 1680-1725 in de vorm van een vier traveeën breed en drie bouwlagen hoog diephuis, opgetrokken in bak- en kalkzandsteen met barokke in- en uitgezwenkte geveltop met volutenversiering, circa 1800 achteraan uitgebreid met een classicistische aanbouw met 'façade' langs de Dijle.
De fraaie arduinen 1769 gedateerde Louis XV-pui is bovendien illustratief voor de introductie van de rocaillemode in onze steden circa 1750.
Door zijn hoeksituatie en karakteristieke vormgeving vormt dit unieke pand tevens een dominant gegeven in het straatbeeld .

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.