Beschermd monument

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen en omgeving

Beschermd monument van 28-06-2011 tot heden
ID: 1970   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1970

Besluiten

Vakwerkhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-06-2011  ID: 4822

Beschrijving

De vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis, schuur, waterput en dienstgebouw, U-vormig geschikt rond een erf en aan de straatzijde afgesloten met een bakstenen muur te Romershoven, is beschermd als monument.Waarden

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen en onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De bouw van Romershovenstraat 132, woonhuis en bijgebouw, wordt in 1882 voor het eerst kadastraal geregistreerd. Ten laatste in 1903 vergroot dit woonvolume door het aanbouwen van een 'werkhuis'. Ook de schuur verschijnt in 1903 op de kadasterplannen. De achtergelegen tuin is een perceel dat historisch bij de hoeve behoort.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een vakwerkhoeve met losse bestanddelen, U-vormig geschikt rond het erf. De historisch gegroeide constellatie is intact behouden: een woonhuis-stalvolume, een bijgebouw en een schuur; alle componenten overdekt met zadeldaken met Vlaamse pannen.
Intern en aan de erfzijdegevel is de vakwerkstructuur van het woonhuis en de schuur nog goed bewaard. Uitgezonderd de onderverstening heeft de voorgevel van het woonhuis nog lemen vullingen tussen het stijl- en regelwerk. De straat- en achtergevels zijn volledig versteend, vermoedelijk reeds einde 19de – begin 20ste eeuw. De uitbreiding van de schuur naar achter toe dateert waarschijnlijk ook uit die periode.
De indeling van de woning is zeer traditioneel. De buitendeur geeft onmiddellijk toegang tot één van de twee grote woonvertrekken aan de zuidelijke zijde. Deze woonvertrekken worden van mekaar gescheiden door een centrale haard. Links, aan de straatzijde, bevindt zich een onderkelderde opkamer. Achteraan, aan de noordelijke zijde, situeren zich de kleine, koelere kamers.

sociaal-culturele waarde

Het complex (woonhuis-stalvolume, bijgebouw en schuur), met achterliggend (tuin)perceel, getuigt als relict van een oude vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen van een eeuwenlange bouwtraditie en van de traditionele agrarische activiteiten in Vochtig Haspengouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen

Romershovenstraat 132 (Hoeselt)
Hoeve met losstaande bestanddelen uit het vierde kwart van de 19de eeuw, in U-vorm geschikt rondom het rechthoekig erf.