Hoeve Hof Termotten

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Stokkemerbaan
Locatie Stokkemerbaan 58 (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/113.1
  • OL001831

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof Termotten

Stokkemerbaan 58, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Tot 1954 eigendom van het kasteel Ter Motten. Hoeve met losstaande bestanddelen, waarvan de oude kern gevormd wordt door de schuur.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft hoeve Hof Termotten, een hoeve met losstaande bestanddelen, waarvan de oude kern wordt gevormd door de schuur. Het oorspronkelijke woonhuis werd vervangen door het huidige, dat is gedateerd 1875.

Waarden

Hof Ter Motten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is één van de oude afhankelijkheden van het leen Ter Motten, dat als zetel het kasteel van Dilsen had; de hoeve bleef tot 1954 eigendom van het kasteel. Als dusdanig is het één van de grote, oude hoeven van Dilsen, die de historische textuur van het dorp in stand houdt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het woonhuis is een voorbeeld van een gaaf bewaard boerenhuis van 1875, opgetrokken in de zeer traditionele, landelijke stijl, eigen aan de streek. De langschuur is een interessant voorbeeld van dit soort dienstgebouw uit de tweede helft van de 17de of de 18de eeuw. In het Maasland bleven zeer weinig hoevengebouwen van vóór de 19de eeuw bewaard, daarom heeft het gebouw op dit gebied een grote documentaire en typologische waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.