Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie Sint-Trudoparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19719

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gebouwd door de abdij van Averbode in 1726. Het gebouw lag oorspronkelijk op een omgracht kavel ten noorden van de Itter, confer Ferrariskaart van 1771-77. Tussen deze periode en het midden van de 19de eeuw, werd de Itter omgelegd, en stroomt sindsdien ten noorden van de pastorie.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Trudoparochie

Pater Neyenslaan 2 (Bree)
Gebouwd door de abdij van Averbode in 1726. Het gebouw lag oorspronkelijk op een omgracht kavel ten noorden van de Itter, confer Ferrariskaart van 1771-77. Tussen deze periode en het midden van de 19de eeuw, werd de Itter omgelegd, en stroomt sindsdien ten noorden van de pastorie.