Beschermd monument

Semi-gesloten hoeve

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
1972
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1972

Besluiten

Semi-gesloten vakwerkhoeve met erf, bakhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4122

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de semi-gesloten hoeve, bestaande uit boerenwoning, schuur, stal, bakhuis en erf.Waarden

De semi-gesloten vakwerkhoeve met dubbel erf en bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Semi-gesloten complex met dubbel erf, gegroeid uit het geheel met losse bestanddelen dat primitief is gekadastreerd (1840-44) en waarvan achtervleugel (woonhuis) en mogelijks ook een gedeelte van de linkervleugel in kern het enige restant vormen; de straatvleugel (met poort en stallingen) werd toegevoegd in 1856, de rechtervleugel (met schuur) volgde in 1868; door uitbreidingen van de voor- en achtervleugel kwam nadien het tweede, rechtse erf tot stand, met flankerend bakhuis.
De hoeve behield een oorspronkelijke kern in stijl- en regelwerk met wit overkalkte, lemen vullingen, op een bakstenen stoel en onder zadeldaken. De afdekking en beschieting met Vlaamse pannen ging verloren.

sociaal-culturele waarde

Als vakwerkconstructie is de hoeve representatief voor een eeuwenoude bouwtraditie, eng gelieerd met de landelijke omgeving en met zekere esthetische kwaliteiten, waarvan de getuigen zich in Nat-Haspengouw tot in de 20ste eeuw vrij goed hebben weten handhaven, maar die nu aan een ijltempo uit het straatbeeld aan het verdwijnen zijn.

volkskundige waarde

Als vakwerkconstructie is de hoeve representatief voor een eeuwenoude bouwtraditie, eng gelieerd met de landelijke omgeving en met zekere esthetische kwaliteiten, waarvan de getuigen zich in Nat-Haspengouw tot in de 20ste eeuw vrij goed hebben weten handhaven, maar die nu aan een ijltempo uit het straatbeeld aan het verdwijnen zijn.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoeve

Hemelsveldstraat 72 (Alken)
In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen.