Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de Onze-Lieve-Vouw Boodschapparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19726

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Dubbelhuis met voortuintje, drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Onze-Lieve-Vouw Boodschapparochie

Spalbeekstraat 65 (Hasselt)
Dubbelhuis met voortuintje, drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.