Semi-gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hemelsveldstraat
Locatie Hemelsveldstraat 72 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73001/119.1
  • DL002299
  • OL002013

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Semi-gesloten hoeve

Hemelsveldstraat 72, Alken (Limburg)

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen.

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeve. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.

Waarden

De omgeving van de vakwerkhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De onmiddellijke omgeving van de hoeve is historisch onbebouwd en sluit als dusdanig functioneel aan bij de hoeve, als semi-particulier agrarisch overgangsgebied naar de landerijen. Links naast het terrein bleef trouwens nog de aanzet van een systeem van veldwegjes bewaard, mogelijks ontstaan in functie van de bebouwing. De samenhang tussen hoeve en omgeving draagt als dusdanig bij tot de historische en functionele beeldvorming van de hoeve als autonoom geheel en als typerend onderdeel van het gehucht Hemelsveld, dat grotendeels verloren ging door de moderne dorpsontwikkeling. De eenheid tussen de hoeve en het flankerende landbouwland is tot slot ook van een sterke beeldbepalende waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.