Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
19778
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19778

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gebouw met complexe vorm, wat hoger gelegen dan het straatniveau, in een ommuurde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Bergerstraat 86 (Tongeren)
Gebouw met complexe vorm, wat hoger gelegen dan het straatniveau, in een ommuurde tuin.