Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Stokkem
Straat Boyen
Locatie Boyen zonder nummer (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/129.1
  • OL001853

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

Boyen zonder nummer, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Mooie ligging, afgelegen ten westen van de kern van het gehucht.Rechthoekige, neogotische kapel van drie traveeën met driezijdige sluiting.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, wat afgelegen gelegen ten westen van het gehucht Boyen. Een zekere Knoors richtte de kapel in 1887 op op de plaats van een wegkruis.

Waarden

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Neogotische kapel van 1887, opgericht door Knoors, op de plaats van een wegkruis. Zij staat symbool voor al de kleine, Maaslandse landbouwers gehuchten, die in hun bestaan zozeer afhankelijk waren van de stroom; de dikwijls rampzalige overstromingen en de verleggingen van de loop van de rivier brachten deze buurtschappen, bestaande uit een aantal dichtbij elkaar levende landbouwersgezinnen, nu op de ene oever van de stroom, dan op de andere, of zorgden zelfs voor de volledige verdwijning van de gemeenschap, zoals onder meer het geval was met Mijnekom bij Maaseik.
Het gehucht Boyen is een typisch voorbeeld van een dergelijke buurtschap. Het is een klein gehucht met een dichte concentratie van kleine hoeven, dat vroeger op de rechter Maasoever lag en behoorde tot het Nederlandse Grevenbicht,en door een verlegging van de Maasbedding in 1751 op de linkeroever kwam te liggen. De bebouwing zelf is in de loop der eeuwen sterk aangepast: de historische structuur bleef bestaan, maar geen enkele van de hoeven, hoewel verschillende een oude kern hebben, bleef gaaf bewaard. Daarom werd gekozen voor de bescherming van de kapel, opgericht op de plaats van een oud wegkruis.

sociaal-culturele waarde

De unieke ligging in de uitgestrektheid van de vlakte van de Maasvallei.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.