Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pompgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19822

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalig pompgebouw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en gelegen achter de hoeve Het Hoes in de natte vallei aan de Remersdaalbeek.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pompgebouw

Remersdaal-Dorp zonder nummer (Voeren)
Voormalig pompgebouw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en gelegen achter de hoeve Het Hoes in de natte vallei aan de Remersdaalbeek.