Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 1985   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1985

Besluiten

Woonhuis en dienstgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4225

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis dat dateert uit het midden van de 19de eeuw (na 1844) en vanaf 1878 in gebruik was als mandenmakerbedrijf.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Door zijn gave bewaring is dit voormalig mandenmakersbedrijf - woonhuis in de Rechtestraat en dienstgebouwen in de Snapstraat - een unieke getuige van de bloeitijd van de Stokkemse korverij die zich van oudsher in de stad had ontwikkeld, maar vooral vanaf de 18de eeuw een grote bloei kende. In de 19de eeuw was Stokkem het centrum van deze nijverheid in Limburg. De grootste productie werd bereikt in de tweede helft van de 19de eeuw met massaverpakkingen voor margarine en Haspengouws fruit. Deze nijverheid verdween volledig na de Tweede Wereldoorlog, vrijwel zonder sporen na te laten.
Het huis is bovendien van belang als een visueel als dusdanig herkenbaar element van het historische stadsweefsel, waarin slechts een paar elementen nog herinneren aan de bloei van dit Maasstadje.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gaaf bewaard Limburgs burgerhuis uit het midden van de 19de eeuw, met alle kenmerken van dien: het volume, de rechthoekige vensters voorzien van hardstenen latei en lekdrempel, de rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting op neuten, voorzien van een geprofileerde druiplijst.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Rechtestraat 19 (Dilsen-Stokkem)
Burgerhuis uit het midden van de 19de eeuw (na 1844). Sinds 1878 mandenmakerbedrijf.