Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Reeks burgerhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19855   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19855

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Reeks gelijkaardige huizen in eclectische stijl, voorzien van met ijzeren hekken afgesloten voortuinen, uit begin 20ste eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Reeks burgerhuizen in eclectische stijl

Luikersteenweg 66, 68, 70, 72, 74 (Hasselt)
Reeks gelijkaardige huizen in eclectische stijl, voorzien van met ijzeren hekken afgesloten voortuinen, uit begin 20ste eeuw.