Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rentmeesterwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
19872
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19872

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige rentmeesterwoning, eigendom van de graaf d'Ansembourg, die het in 1901 ombouwt om er een vrije school voor meisjes te openen. De kern van het gebouw dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rentmeesterwoning

Hekslaan 53 (Heers)
Voormalige rentmeesterwoning, eigendom van de graaf d'Ansembourg, die het in 1901 ombouwt om er een vrije school voor meisjes te openen. De kern van het gebouw dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.