Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
19891
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19891

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Langgestrekt, alleenstaand gebouw uit eind 19de - begin 20ste eeuw, in eclectische stijl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne

Steenweg 158-160 (Heers)
Langgestrekt, alleenstaand gebouw uit eind 19de - begin 20ste eeuw, in eclectische stijl.