Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19971   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19971

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen. De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de19de eeuw.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Grootstraat 114 (Alken)
Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen. De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de19de eeuw.