Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
19976
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19976

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve rond vierkant erf; de oudst bewaarde delen gaan terug tot eind 18de - begin 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Boeshoven 1 (Borgloon)
Semi-gesloten hoeve rond vierkant erf; de oudst bewaarde delen gaan terug tot eind 18de - begin 19de eeuw.