Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19988   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19988

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beschilderd stijl- en regelwerk met versteende onderbouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Langenakker 46 (Wellen)
Hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beschilderd stijl- en regelwerk met versteende onderbouw.