Beschermd monument

Kasteel Leva: kasteel en park

Beschermd monument van tot heden

ID
1999
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1999

Besluiten

Kasteel Leva en park, restanten van het oude kasteel de Grady en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2003  ID: 4011

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel Leva en omgeving.
Het kasteel werd in 1939 werd opgetrokken in het park van de oude kasteelhoeve de Grady.
De restanten van de oude kasteelhoeve zijn ook beschermd als monument.Waarden

Kasteel Leva en park zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Kasteel Leva werd in 1939 gebouwd naar ontwerp van architect Gauthier. Het gebouw nam de kasteelfunctie over van het oudere goed de Grady, dat naderhand dan ook grotendeels werd gesloopt en waarvan de restanten tegenwoordig een aanhankelijkheid vormen van het nieuwe goed. Kasteel Leva is gebouwd in art-deco-stijl, in gecementeerde en wit geschilderde baksteen op een onderbouw in natuursteen, blokvormig op een verhoogde begane grond, met gevarieerde deur-, venster- en dakvormen, een glazen luifel boven de ingang, pittoreske torentjes, erkers en een zuilengalerij.
Het kasteelpark hoort in oorsprong bij het oude kasteel de Grady en verving vanaf 1868 een oude tuin en aansluitend lustbos. Met de bouw van het nieuwe kasteel werd een heroriëntatie doorgevoerd. De tegenwoordige aanlegstructuur, eenvoudig, met een grasveld, solitairen en een beboste rand, omvat nog enkele oude aanplantingen uit de begindagen van het park, waaronder hakhoutbosjes en solitairen; het oorspronkelijke padennetwerk is weliswaar verdwenen, maar kan nog uit de inplantingsstructuur van de bomenrand worden afgeleid.

sociaal-culturele waarde

De twee kastelen en het park vertonen een onderlinge verwevenheid die duidelijk een historische evolutie illustreert, maar ook een functionele samenhang vertoont met de onmiddellijke omgeving, vanouds onbebouwd, als agrarisch hinterland van de vroegere hoeve, als jachtterrein van het latere kasteel. Het geheel is bovendien van een uitgesproken beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Leva

O. L. Vrouwstraat 40 (Alken)
In 1938 gebouwd op de plaats van het kasteel Saren. Dit kasteel staat op de Ferrariskaart en in de Atlas van de Buurtwegen afgebeeld als een zeer ruim, gesloten complex.


Park van het kasteel Leva

O. L. Vrouwstraat 40 (Alken)
Parkje van 2 ha in landschappelijke stijl, onstaan rond 1868 bij een tot de 18de eeuw opklimmende hoeve, die in de 19de eeuw kasteelallures ontwikkelde; heroriëntatie van het park na sloping van het huis en vervanging door een villa in 1938-1939.