Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 19998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19998

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Semi-gesloten hoevetje uit de eerste helft van de 19de eeuw. Poortgebouw en stallingen in het verlengde van het woonhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Oude Katsei 76, 76A (Gingelom)
Semi-gesloten hoevetje uit de eerste helft van de 19de eeuw. Poortgebouw en stallingen in het verlengde van het woonhuis.