Beschermd monument

Watermolen Klapscheutmolen

Beschermd monument van tot heden

ID
200
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/200

Besluiten

Watermolen Klapscheutmolen met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2435

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Klapscheutmolen, meer bepaald het molengebouw, het sluiswerk, de ijzeren maalgoot, het waterrad en de maalinstallatie. De molen en de omgeving zijn als dorpsgezicht beschermd. In 1996 werden ook de spaarvijver, het verdeelwerk en de molenloop als monument beschermd.Waarden

De Klapscheutmolen, omvattende: het gebouw, het sluiswerk, de ijzeren maalgoot, het waterrad, de installatie: raderwerk, aandrijving, twee koppels maalstenen, houten maalstoel, houten steenkisten, steenring, meelgoten, graangoot, galg, lichtsysteem, luiwerk, haverpletter met trechter, aanvullende zogenaamde 'patentmolen' met toebehoren, trechters, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Klapscheutmolen

Klapscheutstraat 41 (Ternat)
Watermolen opgetrokken in baksteen met geschilderde voorgevel, met sluiswerk en spaarvijver, uit 1572.