Beschermd monument

Park van het kasteel Leva: restant kasteel De Grady en omgeving

Beschermd monument van 26-03-2003 tot heden

ID
2000
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2000

Besluiten

Kasteel Leva en park, restanten van het oude kasteel de Grady en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2003  ID: 4011

Beschrijving

De bescherming omvat het restant van het oud kasteel De Grady en zijn omgeving.Waarden

Restant van oud kasteel de Grady en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Restant van de voormalige (kasteel)hoeve de Grady, als gesloten complex opgetekend op de Ferrariskaart (1771-1777), verbouwd doorheen de 19de eeuw en op de linker- en achtervleugel na gesloopt na de bouw van kasteel Leva (1939). Hoewel de bewaarde restanten zijn gedegradeerd tot aanhankelijkheid van het nieuwe kasteel, getuigen de gebouwen, in baksteen onder leien zadeldaken met wolfseinden van een 18de-eeuwse bouwfase en van de grote historiciteit van het goed.

sociaal-culturele waarde

De twee kastelen en het park vertonen een onderlinge verwevenheid die duidelijk een historische evolutie illustreert, maar ook een functionele samenhang vertoont met de onmiddellijke omgeving, vanouds onbebouwd, als agrarisch hinterland van de vroegere hoeve, als jachtterrein van het latere kasteel. Het geheel is bovendien van een uitgesproken beeldbepalende waarde.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Park van het kasteel Leva

O. L. Vrouwstraat 40 (Alken)
Parkje van 2 ha in landschappelijke stijl, onstaan rond 1868 bij een tot de 18de eeuw opklimmende hoeve, die in de 19de eeuw kasteelallures ontwikkelde; heroriƫntatie van het park na sloping van het huis en vervanging door een villa in 1938-1939.