Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20003

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Hemelsveldstraat 72 (Alken)
In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen.