Hoeve Slichtenhof

Beschermd monument van 17-10-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Slichtestraat, Slichtenveld
Locatie Slichtenveld 1-18, Slichtestraat 5 (Kinrooi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72018/120.1
  • OL002052

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Slichtenhof

Slichtestraat 5, Kinrooi (Limburg)

Gaaf bewaarde, L-vormige hoeve, op een gevelsteen gedateerd 1841, doch met oudere kern. Reeds aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 als langgestrekte hoeve met nok loodrecht op straat.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve Slichtenhof.

Waarden

Slichtenhof - hoeve met losstaande bestanddelen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een grote Kempische landbouwuitbating met verschillende gebouwen in kwadraatvorm geschikt rond een binnenplaats; een voor de Kempen zeer zeldzaam voorbeeld van een hoeve daterend van voor 1850.
Reeds vermeld in 1530, afgebroken en herbouwd in het laatste kwart van de 18e eeuw met huidige ordonnantie daterend van 1841.
L-vormig volume met woonhuis, potstal en dwarsschuur dateren uit 1841; aan de noordzijde van het erf werd tussen 1850 en 1875 een dienstgebouw opgericht. De oorspronkelijke laat- 18de-eeuwse indeling en decoratie zijn bewaard.

volkskundige waarde

Gaaf hoevecomplex van voor het midden van de 19de eeuw. De toevoeging van varkensstallen is kenmerkend voor de grote Kempische landbouwbedrijven in de tweede helft van de 19de eeuw. Dit illustreert de toenemende specialisatie in de veeteelt in deze periode.
Bovendien bleven ook de omgevende elementen van een landbouwbedrijf uit deze periode in hun originele staat behouden: op het erf bevindt zich de waterput met houten boom; de met meidoornhaag omgeven moestuin en boomgaard zijn nog aanwezig.
De ligging in het centrum van de gemeente is sterk beeldbepalend en de relatie tussen deze hoeve en de Zorgvlietmolen is historisch bepaald.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.