Beschermd monument

Dijkmeesterswoning Luikerhuis

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
2005
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2005

Besluiten

Woning Luikerhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4228

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de woning Luikerhuis.Waarden

Het zogenaamde Luikerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het Luikerhuis, het huis van de opziener van de irrigatie van de Wateringen van de Schootsheide en zijn omgeving illustreren op unieke wijze de grootschalige ondernemingen uit het midden van de 19de eeuw die bedoeld waren om de woeste gronden van de Kempen te ontginnen door middel van industriële landbouwtechnieken. Aangezien deze projecten de middelen van plaatselijke particulieren en zelfs van de gemeente zelf overstegen, waren zij meestal in de handen van consortia opgericht met dit doel. De nog visuele band tussen het Luikerhuis en de omgevende wateringen verleent extra belang aan het gebouw.

sociaal-culturele waarde

het Luikerhuis getuigt van een belangrijke fase in de sociale geschiedenis en in de geschiedenis van de landbouw van de Kempen. De periode waarin het gebouwd werd kan gezien worden als de overgang van het eeuwenoude, traditionele grondgebruik van het ancien régime naar de grootschalige, kapitalistische ondernemingen van de moderne tijden. De heide, door de ingrepen van de mens gegroeid uit het oerbos, die eeuwenlang door de boeren van de verschillende gemeenten gemeenschappelijk gebruikt wordt, verandert in het midden van de 19de eeuw grondig van uitzicht door het toepassen van grootschalige, industriële landbouwtechnieken, die het Kempense landschap blijvend zullen bepalen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dijkmeesterswoning Luikerhuis in de Heide

Watering 1 (Dilsen-Stokkem)
Woning van de dijkmeester van de wateringen. In 1854 werd Wilhelm Brüll als dijkmeester van de wateringen aangeworven; hij was de grootvader van de schrijver G. Simenon langs moederszijde.