Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Janshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20084   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20084

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Fraaie gesloten hoeve, voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw met verbouwingen en toevoegingen uit latere perioden. Witgekalkte bakstenen gebouwen met verwerking van kalksteen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Janshoeve

Steenstraat 29 (Gingelom)
Fraaie gesloten hoeve, voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw met verbouwingen en toevoegingen uit latere perioden. Witgekalkte bakstenen gebouwen met verwerking van kalksteen.