Beschermd monument

Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet

Beschermd monument van 13-10-1997 tot heden

ID: 201   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/201

Besluiten

Kunstenaarswoning met atelier Oscar Algoet
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1997  ID: 3229

Beschrijving

De voormalige kunstenaarswoning en -atelier van Oscar Algoet te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Voormalige kunstenaarswoning met atelier Oscar Algoet is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De uiterst geraffineerde binneninrichting vertaalt zich voornamelijk in het decoratief programma van de vestibule, de monumentale traphal met eretrap en de gelijkvloerse spreekkamer en salons in enfilade, waar de verwerking van het neomiddeleeuwse, neoclassicistische, eclectische en art nouveau vocabularium en de bijzondere zorg voor de detailuitvoering getuigen voor de vakbekwaamheid en de ambachtelijke kwaliteiten van de kunstenaar O. Algoet.
Het betreft hier nog een zeldzaam bewaard gaaf en esthetisch bijzonder geslaagd voorbeeld van historisch interieur van rond de eeuwwisseling, geconcipieerd en gedecoreerd door de kunstenaar-bouwheer Oscar Algoet. Het materialiseert zijn talent en vormt een kostbare getuige van zijn oeuvre.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : In eclectische stijl gebouwd in 1904 in opdracht van de kunstschilder Oscar Algoet, naar ontwerp van architect Theo Van Dormael, vormt dit pand typologisch en documentair een relevant tijdstyperend en quasi ongerept voorbeeld van kunstenaarswoning met bijhorend atelier, voor het Leuvense overigens een zeldzaam specimen van dit soort architectuur. Nog geënt op een traditionele planschikking en uitwendig getypeerd door een vrij sobere vormgeving met ingehouden neogotisch gevelfront, onderscheidt het woonhuis zich door zijn bijzonder waardevol en vrijwel intact behouden interieur, door de kunstschilder O. Algoet zelf geconcipieerd en uitgevoerd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Woning met atelier van Oscar Algoet en aanpalende woning

Karel van Lotharingenstraat 8-10 (Leuven)
In 1904 in eclectische stijl gebouwd door architect Th. Van Dormael in opdracht van Oscar Algoet, bekend neogotisch schilder uit het Leuvense kunstenaarsmilieu.