Kunstenaarswoning met atelier Oscar Algoet

Kunstenaarswoning en -atelier in 1904 in eclectische stijl gebouwd door architect Theo Van Dormael in opdracht van Oscar Algoet.

Historiek

Oscar Algoet (Beveren aan de Leie 1862 - Leuven 1937), bekend neogotisch schilder uit het Leuvense kunstenaarsmilieu rond de architecten Joris Helleputte en Pieter Langerock, liet hier zijn woonhuis met annex een atelier (nummer 8) en het pand nummer 10 optrekken op een ruim en diep gelegen perceel dat hij zopas verworven had van A. De Becker-Remy.
In 1998-2000 onderging het pand onderhouds- en restauratiewerken.

Beschrijving

Het betreft een quasi half vrijstaand rijhuis op een rechthoekige plattegrond, samengesteld uit een twee bouwlagen hoog breedhuis en een drie bouwlagen hoog diephuis onder in elkaar verwerkte zadeldaken, aan tuinzijde lager uitgebouwd onder platte daken. De voorgevel is laatgotisch geïnspireerd, telt vier traveeën en heeft een enkelhuisopstand met een brede koetspoort en een enigszins asymmetrische compositie met hogere rechter risalietpartij, uitlopend in een trapgevel en geopend door vensters in gekoppelde ordonnantie. Boven de rusticasokkel met getraliede keldergaten wordt de baksteenbouw kleurrijk verwerkt met natuursteen en blauwe hardsteen voor de horizontaliserende muurbanden, de doorgetrokken waterlijsten ter hoogte van de afzaten en de kordongeledingen van de trapgevel. Verder nog voor de aflijningen van de getrapte dakvensters, de decoratieve omlijstingen van poort en vensters en het markante balkon dat geajoureerd is door driepasbogen. De rechthoekige vensters met typerende hoek- en negblokken en bewaard houtwerk onder latei op karbeeltjes, liggen verdiept in een gedrukte spitsboogomlijsting, die op de hoofdverdiepingen nog geaccentueerd wordt door een booglijst op decoratieve kraagstenen. De boogvelden onderscheiden zich door hun dieper liggend voegwerk. Een gelijkaardige omlijsting typeert ook de koetspoort met nog origineel houtwerk en een sierlijk gesmeed ijzeren bovenlicht. De linkerpost draagt op manshoogte de inscriptie "Oscar/Algoet".

Voor de achtergevels werd een soberder eclectische vormentaal gehanteerd: bakstenen gevels doorspekt door witte steenlagen, met steekboogvensters van ongelijke breedte en in onregelmatige ordonnantie en een eenvoudige houten windbordaflijning voor de hogere puntgevel.

Dezelfde bouwtrant werd ook aangehouden voor het achterin gelegen atelier: een twee bouwlagen hoog rechthoekig volume onder zadeldak, haaks ingeplant ten opzichte van de straat en toegankelijk via een steektrap, met in de drie traveeën tellende verhoogde begane grond een breed rechthoekig laadvenster boven de gedichte kelderpoort en op de bovenverdieping blinde steekboogvensters in de twee traveeën.

Het interieur van het woonhuis, dat door Oscar Algoet zelf geconcipieerd en uitgevoerd werd, bleef vrijwel intact behouden. De geraffineerde inrichting vertaalt zich in het concept en de beschildering voornamelijk van de poortdoorgang, de traphal met eretrap en de gelijkvloerse spreekkamer en leefruimtes, waar decoratieve elementen uit de neomiddeleeuwse, neoclassicistische, eclectische en art nouveau stijlen verwerkt werden tot een creatief geheel. Te vermelden zijn verder onder meer ook de fraai uitgevoerde schouwen waaronder verschillende met opschriften, de originele bevloering en schrijnwerken van deuren en trappen en een door Algoet ontworpen glasraam. Hoewel nog vrij gaaf, onderging het interieur van het kunstenaarsatelier in een latere fase een summiere aanpassing met opdeling in kleine ruimtes en dichting van de oorspronkelijk in de vloer uitgespaarde ruime opening voor het transport van de kunstwerken.

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant: beschermingsdossier Karel van Lotharingenstraat 8 (13.10.1997).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 66019 (bouwvergunning 28.04.1904).
  • MONDELAERS, L. & VERLOOVE C i.s.m. VAN ROY D., VAN DAMME M. & MEULEMANS K. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument).


Bron: Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB002060, Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet (digitaal dossier)
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 1997

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet [online], https://id.erfgoed.net/teksten/146089 (geraadpleegd op 01-11-2020)


Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet

De voormalige kunstenaarswoning en -atelier van Oscar Algoet te Leuven, is beschermd als monument.


Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet [online], https://id.erfgoed.net/teksten/188833 (geraadpleegd op 01-11-2020)