Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Soldatenkerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
20172
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20172

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Belgisch soldatenkerkhof voor de gesneuvelden van de slag bij het Albertkanaal.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Soldatenkerkhof

Meerland zonder nummer (Riemst)
Belgisch soldatenkerkhof voor de gesneuvelden van de slag bij het Albertkanaal.