Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadsfontein

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20196   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20196

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Eind 19de-eeuwse stadspomp gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Markt gevormd door de nummers 33 en 35.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadsfontein

Markt zonder nummer (Bilzen)
Eind 19de-eeuwse stadspomp gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Markt gevormd door de nummers 33 en 35.