Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Klapscheutmolen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-06-1992 tot heden

ID: 203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/203

Besluiten

Watermolen Klapscheutmolen met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2435

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de Klapscheutmolen en omgeving met inbegrip van verdeel- of sluiswerk en spaarvijver uit 1572. De molen is als monument beschermd in 1992, evenals de spaarvijver en molenloop in 1996.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de onmiddellijke omgeving van de Klapscheutmolen als volgt: "als oude watermolensite met spaarvijver, sluizencomplex en hoevegebouw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000768, Watermolen genaamd Klapscheutmolen en de onmiddellijke omgeving (DE SCHEPPER J., 1992).


Waarden

De Klapscheutmolen en de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Klapscheutmolen

Klapscheutstraat 41 (Ternat)
Watermolen opgetrokken in baksteen met geschilderde voorgevel, met sluiswerk en spaarvijver, uit 1572.