Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langgestrekte hoeve: agrarische omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-03-2004 tot heden

ID
2030
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2030

Besluiten

Langgestrekte vakwerkhoeve, erf, bakhuis en restant van agrarische omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2004  ID: 4183

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de langgestrekte hoeve. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

Het restant van de agrarische omgeving rond hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het tot nu toe onbebouwde, maar als woongebied met landelijk karakter bestemde terrein, grenzend aan het erf van hoeve Leemkuilstraat 101, is het enig bewaarde restant van het oorspronkelijk onbebouwde, agrarische hinterland van de hoeve; als onderdeel van het oude hoeve-hinterland sluit het terrein functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept het de oorspronkelijke functionaliteit van de hoeve en draagt het bij tot de esthetische appreciatie van het pand.

historische waarde

Het tot nu toe onbebouwde, maar als woongebied met landelijk karakter bestemde terrein, grenzend aan het erf van hoeve Leemkuilstraat 101, is het enig bewaarde restant van het oorspronkelijk onbebouwde, agrarische hinterland van de hoeve; als onderdeel van het oude hoeve-hinterland sluit het terrein functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept het de oorspronkelijke functionaliteit van de hoeve en draagt het bij tot de esthetische appreciatie van het pand.

volkskundige waarde

Het tot nu toe onbebouwde, maar als woongebied met landelijk karakter bestemde terrein, grenzend aan het erf van hoeve Leemkuilstraat 101, is het enig bewaarde restant van het oorspronkelijk onbebouwde, agrarische hinterland van de hoeve; als onderdeel van het oude hoeve-hinterland sluit het terrein functioneel aan bij de bebouwing, onderstreept het de oorspronkelijke functionaliteit van de hoeve en draagt het bij tot de esthetische appreciatie van het pand.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Leemkuilstraat 101 (Alken)
De langgestrekte hoeve is de enige overgebleven vakwerkbouw in de Leemkuilstraat en dateert van 1908. Een jaar later werd het erf begrensd door een bakhuis.