Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
20301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20301

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Hemelingenstraat 26, 26B (Tongeren)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 17de eeuw.