Beschermd monument

Wal met restanten stadsmuur, kazematten en walgracht

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden

ID
2033
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2033

Besluiten

Stadswallen van Stokkem
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3349

Beschrijving

De bescherming omvat de wal met de onder- en bovengrondse restanten van de stadsmuur en de kazematten, en de walgracht.Waarden

De wal met inbegrip van boven- en ondergrondse restanten stadsmuur en kazematten, evenals de walgracht is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

de historische waarde, meer bepaald militair-architectuurhistorische waarde, als overblijfselen van de versterkingswerken die de Loonse stad Stokkem moesten helpen verdedigen tegen vreemde legers. Het verdedigingssysteem bestond uit een brede gracht gevoed door de oude Maasarm, een aarden wal aan stadszijde en een verdedigingsmuur van circa 1,8 meter hoogte; de stadsmuren werden grotendeels gesloopt in 1824 en de grachten gedempt in 1844-1845 en 1891.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Wal langs de Stadsgraaf

Senator G. Ruttenstraat zonder nummer, Wal zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Bij grondwerken in 1971 werden de funderingen van de Dilserpoort blootgelegd. Ze hadden een breedte van 3,60 meter. De muren waren opgetrokken uit baksteen, maaskeien en mergelblokken. De poort had een centrale gewelfde doorgang met aan weerszijden een torentje met schietgaten.