Beschermd monument

Watermolen Klapscheutmolen met spaarvijver, verdeelwerk en molenloop

Beschermd monument van tot heden

ID
204
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/204

Besluiten

Watermolen Klapscheutmolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3067

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Klapscheutmolen, de ovaalvormige spaarvijver uit 1572, het verdeelwerk (sluiswerk) en de molenloop.Waarden

De watermolen Klapscheutmolen, de omgeving: de spaarvijver, het verdeelwerk en de molenloop is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

industrieel-archeologische waarde

als goed voorbeeld van een oud en heden nog volledig waterbouwkundig systeem daterend van 1572 en bedoeld om de Klapscheutmolen op een zo continu mogelijke wijze van water en dus van energie te voorzien.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Klapscheutmolen

Klapscheutstraat 41 (Ternat)
Watermolen opgetrokken in baksteen met geschilderde voorgevel, met sluiswerk en spaarvijver, uit 1572.